1. Anasayfa
  2. Pdf Kitap Arşivi

Çocuklarımız için Nutuk Pdf indir

Çocuklarımız için Nutuk Pdf indir
0

Çocuklarımız için Nutuk pdf indir, Tarih türünde kaleme alınan Çocuklarımız için Nutuk kitap ile ilgili özet bilgiler. Çocuklarımız için Nutuk kitabı yazar Mustafa Kemal Atatürk tarafından kaleme alınmıştır. Çocuklarımız için Nutuk kitabı 13,5 x 21 sayfadan oluşmakta olup 2. Hamur ile basılmıştır. 2018 ebatında olan Çocuklarımız için Nutuk kitabın Kripto tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Çocuklarımız için Nutuk pdf oku, Çocuklarımız için Nutuk PDF yandex, Çocuklarımız için Nutuk PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Çocuklarımız için Nutuk PDF Oku

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünya çapında emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin içerisinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!