1. Anasayfa
  2. Pdf Kitap Arşivi

Modernliğin Sonuçları Pdf indir

Modernliğin Sonuçları Pdf indir
0

Modernliğin Sonuçları pdf indir, Sosyoloji türünde kaleme alınan Modernliğin Sonuçları kitap ile ilgili özet bilgiler. Modernliğin Sonuçları kitabı yazar Anthony Giddens tarafından kaleme alınmıştır. Modernliğin Sonuçları kitabı Türkçe sayfadan oluşmakta olup 2010 ile basılmıştır. ebatında olan Modernliğin Sonuçları kitabın Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Modernliğin Sonuçları pdf oku, Modernliğin Sonuçları PDF yandex, Modernliğin Sonuçları PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Modernliğin Sonuçları PDF Oku

Neredeyse yüz elli senedir modernleşme ideolojisiyle yönlendirilen bir ülkede yaşıyoruz. Düşünce iklimimize, Aydınlanma iyimserliği ve pozitivizmle malûl bir “Batıcılık” ile tekrar tekrar gelenekler “icat ederek” (en son İslamcılık şekilinde) “özkültürümüze” dönmekten yana olan bir “gelenekçilik” içindeki kısır çekişme hâkim!

Anthony Giddens’ın Modernliğin Sonuçları adlı yapıtı, postmodern bir döneme geçildiğini reddetmesi ve modernliğin doğasını açığa çıkarmak için bir dizi yeni kavram geliştirmesi yönünden son derece özgün bir kitap. Ona göre postmodern bir zamanda değil modernliğin sonuçlarının radikalleşip evrenselleştiği bir zamanda yaşıyoruz. Modernliğin temel parametreleri olan kapitalizm, endüstriyalizm ve ulus-devlet belirleyici önemini hâlâ sürdürüyor. Lakin Giddens bu tespitten daha öteye gidiyor. Soyut uzmanlık sistemleri, küreselleşme ve ontolojik güvenlik gibi kavramlar üzerinde durarak, modernliğe özgü kurumların bireylerin dünyayı ve kendilerini algılayış şekillerini nasıl köklü ve geri-dönüşsüz bir biçimde değiştirdiğini gözler önüne çıkarıyor. Modernlik sürecinin çok mühim bir boyutunun, birinin kendisi ile ilgili sürekli olarak düşünce üretip bu düşünceleri kendi yapısının bir parçası haline getirmesi olduğunu belirtiyor. Modernlik, öte yandan bireylerin çoğu için daha güvenlikli ve zengin bir yaşamın yolunu açarken, öte yandan da karşı çıkılmazsa yeryüzündeki insan yaşamının sonunu getirecek global risklere de sahiptir (askeri gücün korkutucu oranlarda büyümesi, çevre felaketi, otoriter yönetim şekilleri vs) diyor. Bu anlamda modernliğin “ötesine” geçmek için de yeni toplumsal hareketlerin başını çektiği özgürleşme politikalarının yanında, bireylerin kendilerini birer proje olarak inşa etmelerine dayanan yaşam politikaları geliştirme gerekliliğine işaret ediyor. İnsanlığın içinde bulunduğu durumu ve gelecekten neler umabileceğimizi anlamak için son derece mühim bir kitap.

“Günümüz toplumsal teorisinin ileri gelen figürlerinden biri olarak Giddens’ın postmodernizm tartışmalarına verdiği yanıtın Türkçeye kazandırılması, hem konu yönünden hem de sosyolojinin hâlâ büyük ölçüde modernleş(tir)meci bakış açısının süzgecinden geçmiş ders kitaplarından okutulduğu üniversitelerin yararlanabileceği, literatüre zenginleştirici ve daha mühimsi düzeltici bir katkı olması yönünden mühim ve kutlanması gerek.”
-Mehmet Küçük, Birikim-

Sayfa Sayısı: 192

Baskı Yılı: 2016

Dili: Türkçe
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları