1. Anasayfa
  2. Din Kitapları

Kur’anda Karakter İnşası Pdf indir

Kur’anda Karakter İnşası Pdf indir
0

Kur’anda Karakter İnşası pdf indir, İslamiyet türünde kaleme alınan Kur’anda Karakter İnşası kitap ile ilgili özet bilgiler. Kur’anda Karakter İnşası kitabı yazar Yasin Pişgin tarafından kaleme alınmıştır. Kur’anda Karakter İnşası kitabı 432 sayfadan oluşmakta olup 2. Hamur ile basılmıştır. 13,5 x 21 ebatında olan Kur’anda Karakter İnşası kitabın 1. Basım Timaş Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Kur’anda Karakter İnşası pdf oku, Kur’anda Karakter İnşası PDF yandex, Kur’anda Karakter İnşası PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Kur’anda Karakter İnşası PDF Oku

Modern çağda ulvi yönelişini kaybeden insan, tarihte yaşanan cahiliye devirlerini aratacak derecede özünden kopmuş, Yüce Yaratıcı’nın bahşettiği erdemleri elinin tersiyle bir kenara itmiş, süfli hedefleri ışığında inşa ettiği profan dünya çapında nefsi ve şeytanıyla baş başa kalmış ve böylece dünyayı kendisine zindan etmiştir.

Artık insan, içine düştüğü bu buhrandan kurtulmak için özeleştiri yapmak, kendisini yeniden tanımak ve tanımlamak, maddî ve manevî varlığını; olumlu ve olumsuz yönlerinin farkında olarak en sahici ve içten bir biçimde yeniden inşa etmek zorundadır. Bunu yaparken de kendisini bir amaç ışığında yaratan, onun zafiyet ve erdemlerini en iyi bilen Yüce Yaratıcı’nın hakikat çağrısı olan Kur’an’ın ışığında hareket etmek mecburiyetindedir. Çünkü vahye alternatif olarak ileri sürülen seküler ‘izm’ ve ideolojilerin, insanlığı günbegün nasıl bir uçurumun kıyısına sürüklediği artık herkesçe malumdur.

İnsan, nasıl ki, sağlıklı bir hayat için havaya, suya ve gıdaya muhtaç ise mutlu ve faziletli bir yaşam için de vahye muhtaçtır. O, kendi varlığını, var edicisinden; fazilete giden yoldaki tekâmülünü de vahiyden ve Hz. Peygamber’in rehberliğinden bağımsız düşünemez, düşünmemelidir.

Tefsir ilminin bunun yanında Din Psikolojisi ve Din Eğitimi gibi alanlardan da istifade edilerek kaleme alınmış inter disipliner bir çalışma olan Kur’an’da Karakter İnşası’nda Doç. Dr. Yasin Pişgin, vahyin karakter inşa metodunu “aklın inşası”, “kalbin inşası” ve “davranışların inşası” olmak üzere üç ana başlık altında derinlemesine analiz ederken modern devrin insanına, ahlakî erdemlere ulaşma ile sonuçlanan tatbiki bir metot sunuyor.