1. Anasayfa
  2. Pdf Kitap Arşivi

Türk Mitolojisinden Masallar 2 Pdf indir

Türk Mitolojisinden Masallar 2 Pdf indir
0

Türk Mitolojisinden Masallar 2 pdf indir, türünde kaleme alınan Türk Mitolojisinden Masallar 2 kitap ile ilgili özet bilgiler. Türk Mitolojisinden Masallar 2 kitabı yazar Sacide Fikret Çobanoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Türk Mitolojisinden Masallar 2 kitabı 336 sayfadan oluşmakta olup 2. Hamur ile basılmıştır. 13,5 x 21 ebatında olan Türk Mitolojisinden Masallar 2 kitabın 1. Basım Bilge Kültür Sanat tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Türk Mitolojisinden Masallar 2 pdf oku, Türk Mitolojisinden Masallar 2 PDF yandex, Türk Mitolojisinden Masallar 2 PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Türk Mitolojisinden Masallar 2 PDF Oku

Mitler bir milletin yeryüzünde kendi varlığını idrak edişinin ilk sonuçlarıdır. Bir bakıma bir milletin evren algısı ve o evren içinde kendi varlığının ve değerlerinin ifadesidir mitler. Bu bağlamda Türkler gibi Avrupa’nın hemen hemen iki misli büyüklükte bir alanda yaşayan 300 milyonluk nüfusa sahip bir milletin mitolojisi; Türk Mitolojisi onun sosyal ve kültürel değerlerinin en temel hazinesidir. Mitlerin sosyal ve kültürel yaşamın hemen her saha ve safhasında model oluşturmaları onları millet yaşamında olmazsa olmaz kılar. Yerli ve millî düşünceyi örgütleyip ilk örüntüleyen böylece bir kültürün doğup gelişmesini sağlayan öncü unsur mitlerdir. Lakin Türk mitolojisi çalışmaları ne yazık ki başlangıç aşamasındadır. Bu bağlamda elinizdeki çalışma mitolojimizin en mühim kaynaklarının başında gelen Türk dünyası destan geleneğinden seçilmiş emsallari “masal” formatında yeniden üreterek Türk gençlerinin onlardan haberdar olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derlenip işlenmiş olan bu metinlerin milletimizin yarınını ve geleceğini inşa edeceğinin bilincinde olmalıyız.

Ressamlarımız, heykeltıraşlarımız, şairlerimiz, oyun kurgulayanlarımız, film senaristlerimiz ve diğer güzel sanatlarla uğraşanlarımız başta olmak üzere kültür endüstrimizin bütün paydaşları ilhamlarını Türk mitolojisinden aldığı ve bunu somut kültür ürünlerine dönüştürdüğü gün kültürel güvenliğimiz ve geleceğimiz tam bağımsız, egemen, kendinden daha emin ve esen olacaktır.

⎼Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu

Bu çalışma; Wilhelm Radloff’un Türklerin Kökleri, Dilleri ve Halk Edebiyatı adlı 10 ciltlik eserinde mevcut olan, Altay, Abakan, Başkurt, Hakas, Karakalpak, Kazak, Kırgız, Özbek, Yakut, Şor, Tuva, Türkmen, Uygur, Nart, Gagavuz gibi bir çok Türk boyundan derlediği destanların; mitolojik yapısından uzaklaştırılmadan, masal formatında yeniden yaratılarak okuyucunun zevkine sunulmuş bir çalışmadır.