Din Kitapları

Tedbirat-ı İlahiyye Pdf indir

Tedbirat-ı İlahiyye pdf indir, Tasavvuf türünde kaleme alınan Tedbirat-ı İlahiyye kitap ile ilgili özet bilgiler. Tedbirat-ı İlahiyye kitabı yazar İbn Arabi tarafından kaleme alınmıştır. Tedbirat-ı İlahiyye kitabı Türkçe sayfadan oluşmakta olup 2013 ile basılmıştır. ebatında olan Tedbirat-ı İlahiyye kitabın İz Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Tedbirat-ı İlahiyye pdf oku, Tedbirat-ı İlahiyye PDF yandex, Tedbirat-ı İlahiyye PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Tedbirat-ı İlahiyye PDF Oku

Osmanlı medeniyeti genelde tasavvufî ve irfânî bir hususiyet arzeder. Davud Kayserî, Molla Fenârî ve İbn Kemâl gibi şahsiyetlerin bu tasavvuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büyük ölçüde İbn Arabî ve Mevlânâ olmuştur. Bu çehrenin ortaveyaha belirgin biçimde çıkması için yapılan çalışmalar yoğunlaştıkça, özellikle İbn Arabî’nin Osmanlı medeniyetindeki tesirleri daha iyi anlaşılacaktır.

et-Tedbîrâtu’l-İlâhiyye, İbn Arabî’nin tefekkür dünyasını tanımamıza elveren bir tasavvuf klasiğidir. Şeyh-i Ekber bu eserinde Aristo’ya nisbet edilen “Sırru’l-esrâr” adlı felsefî siyasetnâmeyi tasavvufî açıdan yeniden yorumlamış ve gerek İslâm kültürünün cihanşümûl kişiliği gerekse kültürel özümlemenin metodu ile ilgili ilgi çekici bir misal sunmuştur.

Eseri A. Avni Konuk Bey’in tercüme ve şerhiyle okuyacaksınız. Merhûmun Türkçe’sini aynen muhafaza ederek günümüz harfleriyle yayına hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Tahralı bu titiz çalışmasıyla tasavvuf literatürüne çok mühim bir katkıda yer alıyor; esere yazdığı giriş, eklediği lügat ve indeks ile metni modern insan için daha da ulaşılabilir kılıyor.

Sayfa Sayısı: 574

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe
Yayınevi: İz Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu