1. Anasayfa
  2. Din Kitapları

Şefik Can Hatıralar Pdf indir

Şefik Can Hatıralar Pdf indir
0

Şefik Can Hatıralar pdf indir, Tasavvuf türünde kaleme alınan Şefik Can Hatıralar kitap ile ilgili özet bilgiler. Şefik Can Hatıralar kitabı yazar Kolektif tarafından kaleme alınmıştır. Şefik Can Hatıralar kitabı 528 sayfadan oluşmakta olup 1. Hamur ile basılmıştır. 15 x 23,5 ebatında olan Şefik Can Hatıralar kitabın 1. Basım Sufi Kitap tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Şefik Can Hatıralar pdf oku, Şefik Can Hatıralar PDF yandex, Şefik Can Hatıralar PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Şefik Can Hatıralar PDF Oku

Kıymetli şahsiyetini bu hayâl âleminde daima gölge bir varlık olarak tanımlayan Şefik Can; miladi takvime göre doksan altı, hicri takvime göre doksan dokuz yaşına kadar aşk ile hayırlı ve bereketli bir ömür sürdü. II. Meşrutiyet’in ilanıyla gözlerini dünyaya açmış olan Şefik Can, âlim bir babanın rahle-i tedrisinde ilk eğitimini aldı. Yokluk, yoksullik ve zaruret çağında ortaokuldan bu yana Askeri mektebe girdi ve Cumhuriyet’in ilanını müteakip senelerde Kuleli Askerî Lisesi’nde ve Harp Okulları’nda eğitimini tamamlayarak subaylık kariyerine başladı. İstanbul, Vize, Kırıkkale, Erzincan ve Konya gibi muhtelif şehirlerde yüzlerce subay yetiştirdi.

Şefik Can Hatıralar başlığıyla okurlarına takdim edilen bu eser, I. Dünya Savaşı, İstiklal Harbi, Cumhuriyet’in kuruluşu, II. Dünya Savaşı ve çok partili hayata geçiş gibi farklı dönemlere dair tam anlamıyla sosyal, siyasî, askerî, iktisâdî ve kültürel tarih membaıdır. Eğitim, edebiyat, kültür ve sanat yönünden İstanbul sahhaflarına, kitapçılarına, ilmi cemiyetlerine; kısacası son bir asırlık kültür tarihimize ışık tutmakta. Pek çok enteresan ve orijinal olaylara tanıklık eden Şefik Can’ın bu anıtı, bunun yanı sıra, Mevlevî, Melâmî, Nakşî, Bektaşî, Cerrâhî ve Uşşakî çevrelerini yakında zamandan yansıtması yönüyle son dönemin tasavvufî yaşantısını çok renkli bir biçimde tasvir etmekte.

Kuleli Askeri Lisesi’nde senelerca Edebiyat öğretmenliği görevini sürdüren Şefik Can bu bereketli ömrüne sığan çok sayıda ünlü şahısla bir araya geldi ve onlarla nice özel anılar yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Tâhirü’l-Mevlevî, Mehmed Âkif, Hattat Hamid Aytaç, Mahmud Sadettin Bilginer, Muzaffer Ozak, Midhat Baharî, Muhsin Ertuğrul, Seniha Bedri Göknil, Abdülbaki Gölpınarlı, Faruk Gürler Paşa, Nâzım Hikmet, Ferit Kam, Mahmud Sâmi Ramazanoğlu, Ahmet Remzi Dede, Yaman Dede, Ladikli Ahmet Ağa, Suudü’l-Mevlevî, Peyami Safa, Annemarie Schimmel, Hüseyin Siret, Ali Nihat Tarlan, Neyzen Tevfik, Rıza Tevfik, Selman Tüzün, Feridun Nafiz Uzluk, Süheyl Ünver, Elmalılı Hamdi Yazır, Halide Edip Adıvar, Şükûfe Nihal, Münevver Ayaşlı, İsmail Hâmi Danişmend, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Abdülaziz Mecdi Tolun, Muhammed Raşit Erol, Hüseyin Hilmi Işık, Enver Ören, Cinuçen Tanrıkorur… gibi mühim bireylere dair şimdiye kadar çok az bilinen hadiselerin anlatıldığı bu güzide anıt; bir nehir söyleşi kıvamında H. Nur Artıran’ın Şefik Can merhumla 2000’li senelerın başında yaptığı söyleşiler ile vücut buldu. Sufi Kitap bu paha biçilmez hazineyi Türk okuruna takdim etmenin kıvancını yaşıyor.