1. Anasayfa
  2. Din Kitapları

Risaletü’n – Nushiyye Pdf indir

Risaletü’n – Nushiyye Pdf indir
0

Risaletü’n – Nushiyye pdf indir, Tasavvuf türünde kaleme alınan Risaletü’n – Nushiyye kitap ile ilgili özet bilgiler. Risaletü’n – Nushiyye kitabı yazar Yunus Emre tarafından kaleme alınmıştır. Risaletü’n – Nushiyye kitabı 2000 sayfadan oluşmakta olup 13 x 19,5 ile basılmıştır. Türkçe ebatında olan Risaletü’n – Nushiyye kitabın Akçağ Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Risaletü’n – Nushiyye pdf oku, Risaletü’n – Nushiyye PDF yandex, Risaletü’n – Nushiyye PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Risaletü’n – Nushiyye PDF Oku

Yunus Emre, Risâletü’n-Nushıyye adlı mesnevisinde, Anadolu’da yeni bir medeniyetin temellerini atmaya çalışan Türk insanını dıştan içe döndürerek onun kendi iç dünyasındaki seferini hikâye eder. Modern psikolojinin, insanın kendisine dönmesi ve Tanrı ilebirleşen bir iç-ben keşfetmesi şeklinde ifade etmeye çalıştığı fikirler, onun eserinde asırlar önce halkın anlayacağı bir dille anlatılır. Yunus, ihtirası değil kanaatkâr olmayı, kin ve öfkeyi değil sevgi vesabrı, cimrilik ve hasetliği değil yardımlaşmayı ve cömertliği, bir başkasına karşı üstünlüğü değil eşitlik ve hoşgörüyü savunur. Anadolu’da git gide artan yeni medeniyetin temelleri, Yunus, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Velî gibi manevî mimarların kelimelerine eklediği bu sevgi ve barış ahlâkı üzerine yükselmiştir.