1. Anasayfa
  2. Pdf Kitap Arşivi

Mimarlıkta Malzeme ve Detay Pdf indir

Mimarlıkta Malzeme ve Detay Pdf indir
0

Mimarlıkta Malzeme ve Detay pdf indir, Mimari türünde kaleme alınan Mimarlıkta Malzeme ve Detay kitap ile ilgili özet bilgiler. Mimarlıkta Malzeme ve Detay kitabı yazar Genco Berkin tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlıkta Malzeme ve Detay kitabı 124 sayfadan oluşmakta olup 2. Hamur ile basılmıştır. 19,5 x 25 ebatında olan Mimarlıkta Malzeme ve Detay kitabın 1. Basım YEM Yayın tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Mimarlıkta Malzeme ve Detay pdf oku, Mimarlıkta Malzeme ve Detay PDF yandex, Mimarlıkta Malzeme ve Detay PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Mimarlıkta Malzeme ve Detay PDF Oku

Genco Berkin tarafından başta mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj tasarımı öğrencileri olmak üzere, meslek yaşamına yeni başlayan tasarımcı ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanan Mimarlıkta Malzeme ve Detay YEM Yayın tarafından yayımlandı.

Kitap, geçtiğimiz yıl yine Genco Berkin tarafından hazırlanan ve büyük ilgi görerek çok kısa bir sürede temel başvuru kaynakları içinde bulunan İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay ile birlikte, YEM Yayın’ın “Malzeme ve Detay Dizisi”ni oluşturuyor.

Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, mimari dizayna yönelik 40 farklı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde önemle üstünde durulması gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek özgün çizimler eşliğinde aktarılıyor.

Konular işlenirken, malzemelerin doğalarına uygun ve konumlandırılacakları ortama göre şekillendirilmelerini sağlayan yöntemler ele alınıyor. Bazı malzemelerde şekillendirmenin yanında üretim metotları de sunuluyor. Benzer biçimde, geçmişten günümüze yapılagelmiş projelerin bunun yanında pragmatik detay çözümlemeleri misal olarak veriliyor. Böylelikle tasarımcının, seçilmiş emsallari yorumlayıp geliştirerek kendine özgü yeni çözümler geliştirmesine klavuzluk ediliyor.

Mimari tasarım için gerekli olduğu düşünülen tüm tasarım parametreleri YAPI YERİ | YÖNLENME | MALZEME SEÇİMİ, TEMELLER, DÖŞEMELER, DÜŞEY SİRKÜLASYON, DUVARLAR, PENCERELER VE KAPILAR, ÇATILAR, TAŞIYICI SİSTEMLER bölümleri altında yer seçiminden peyzaj tasarımına, betonarme sömelden çelik merdivene, dilatasyondan trombe duvarına, ekseninden kaçık kapıdan üzerinde gezilebilir terasa kadar uzanan çok geniş bir perspektifte ele alınıyor.

Mimarlıkta Malzeme ve Detay’da, özellikle genç tasarımcılara, detay ve malzeme ekseninde, tasarım sürecini destekleyecek eksiksiz bir donanım kazandırma hedefiyle bir mimarın, tasarımcının, tasarımdan uygulamaya gereksinimi olan tüm veriler, özenle hazırlanmış çizimler aracılığıyla yalın ve kolay anlaşılabilir bir biçimde aktarılıyor.

Genco Berkin kitabı hazırlama gerekçesini ve çalışmanın içeriğini şöyle özetliyor:
“Mimari tasarımda malzeme ve detay ikilisi tüm projenin çözüm unsurlarını oluşturur. Tasarım problemleri ister işlevden (mimari programdan), ister yerden (arsa) kaynaklansın, mimar kullanacağı enstrümanlar ile değer üretebilecek bir çözüm getirmelidir. Mimari tasarımın kavramsal boyutunun malzemede yahut detayda ortaya çıkması halinde mekân ile kurulan bağ daha da güçlenecek ve architectura magna yaşanacaktir.
Her yapı, uyumlu bir biçimde düzenlenmiş ve yeteri kadar elemanın birleşmesiyle bir araya gelen, parçalı bütünler sistemi olarak düşünülmelidir. Mimarlar, yapılarında uyguladıkları malzemeler ile fiziksel ve kimyasal oluşumları gözümüzün önüne sererken, detay çözümlemesi ile bu oluşumları bir arada tutmanın sürdürülebilirliğinin mücadelesini verirler. Uygulanan her işlem, yapı sistemini yapaylaşan çevre konumuna doğru yönlendirecektir fakat mimar bu noktada malzemenin doğasını en doğal haliyle ortaya koymak durumundadır. Unutulmamalıdır ki aslında yapılan her uygulama insanın konforunu artırma adınadır. Çünkü insan sağlığı yapay mekanlardan olumsuz etkilenmektedir…

Bu kitabın bölümleri bir mimarlık öğrencisi için temelden çatıya kadar uzanan geniş bir yelpazede malzeme seçimi ve detay tasarımında rehber oluşturacak nitelikte ve düzende kurgulanmıştır. Kitapta bir mimarlık öğrencisinin mutlak surette idrak etmesi gereken konuları, her bölümde açıklayıcı özgün çizimlerle anlatılan teorik bilgiler halinde düzenleyip yerleştirdik. Bunun yanında, hemen hemen her hususta, tipolojik çizimlerin bunun yanında bu anlatımı destekleyen ve uygulanmış örneklerden bir araya gelen, öncü mimarların eserlerindeki detay çözümlemelerini ekledik. İzlenen yöntemde yapı elemanının en yalın hali ile ve bir mimar tarafından gerçek hayatta nasıl kullanıldığını gösteren görseller bir arada verilmeye çalışılmıştır. Böylelikle genç mimar adayı, mimarın iki ayrı yapı elemanını (örneğin: güneş kırıcı ve mulyon) birleştirmesi ile bir araya gelen özel tasarımı daha kolay anlayacak ve bilgi dağarcığını bu doğrultuda geliştirecektir.

Mimarlık öğrencisi bu kitaptaki bilgilerle yetinmeyip farklı kaynaklardaki bilgileri de mutlaka dağarcığına dahil etmelidir. Mimar adayları ilk kez kendilerini hammaddenin temini, işlenmesi ve yapım (konstrüksiyon) hususunda geliştirmekle mükelleftirler. Bu bilgiler ışığında malzeme ve detay çözümlemeleri belli bir düzeyye ulaşabilir. Mimarlıktaki parametreler sürekli olarak devingen olduğundan dolayı mimarlık öğrencileri araştırmacı bir ruh ile hareket etmek ve detaylarını güncellemek durumundadırlar. Her gün yeni bir malzemenin kullanıma sunulduğu bir ortamda bu kitap da her basımda kendini yenileyecek ve çağa ayak uyduracaktır…”