Din Kitapları

Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi Pdf indir

Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi pdf indir, Tasavvuf türünde kaleme alınan Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi kitap ile ilgili özet bilgiler. Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi kitabı yazar İbrahim Has tarafından kaleme alınmıştır. Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi kitabı Türkçe sayfadan oluşmakta olup 2013 ile basılmıştır. ebatında olan Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi kitabın Kırkambar Kitaplığı tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi pdf oku, Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi PDF yandex, Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Hasan Ünsi Halveti ve Menakıbnamesi PDF Oku

Menâkıpnâme, iki açıdan çok mühimdir: Birincisi, kültür tarihi yönünden mühimdir: yazıldıgı dönem Istanbul’unu ve Istanbul’un gündelik yaşamını canlı olarak ortaya koymaktadır. Eser, bir sûfînin gönül penceresinden Istanbul’un temasâsıdır, denilebilir. Ibrahim Çelebi, bir ayagı Ünsî’nin tekkesiyle kendi evinde, bir ayagı da çarsıda ve insanlar içinde olan, tasavvufu hazmetmis bir gönül ve kalem erbâbıdır. Ikincisi, tasavvuf tarihinde en mühim ekollerden birisi olan Halvetiyye mesleginin Anadolu’da XVI. Asırda nes’et eden ana kollarından birisi de, Sabâniyye subesidir. Bu sube, Sabân-ı Velî tarafından tesis edilmistir. Gerek kurucu Pîr’in, gerekse sonradan gelen silsileye mensup azîzlerin, ilâhî askı ve vücûd birligini esas alan felsefeleri, halvetten hoslanmaları ve münzevî hayatları sebebiyle, bu ekolde silsileye ve erkâna ait bilgiler bir Mevlevîlik ve Bektasîlik’te oldugu gibi yazılı kaynaklara pek fazla aktarılmamıstır. Durum böyle olunca, söz konusu meslege mensup kisilerin kültür tarihimizdeki yerlerini arastırırken yazılı belgelerin önemi bir kat daha artmaktadır. Iste, erkânın kurucusu Sabân-ı Velî’nin vefâtından aşağı yukarı bir asır sonra irsâda gelen Hasan Ünsî’nin yaşamı etrafında kaleme alınan bu menâkıbnâmenin en mühim özelliklerinden birisi de, sözkonusu bir asırlık dönemle alakalı bazı boslukları kapatmıs olmasıdır. Kanaatimizce bu menâkıbnâme, tasavvuf tarihinde, “Sabâniyye” ile ilgiliki arastırmalara mühim katkılarda bulunacaktır.

Sayfa Sayısı: 368

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe
Yayınevi: Kırkambar Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu