1. Anasayfa
  2. Pdf Kitap Arşivi

Feminist Teori Pdf indir

Feminist Teori Pdf indir
0

Feminist Teori pdf indir, Kadın türünde kaleme alınan Feminist Teori kitap ile ilgili özet bilgiler. Feminist Teori kitabı yazar Josephine Donovan tarafından kaleme alınmıştır. Feminist Teori kitabı Türkçe sayfadan oluşmakta olup 2000 ile basılmıştır. ebatında olan Feminist Teori kitabın İletişim Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Feminist Teori pdf oku, Feminist Teori PDF yandex, Feminist Teori PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Feminist Teori PDF Oku

Feminist teori aslen kadın hareketinin bir ürünü ve refakatçisi olarak gelişti, bir yanıyla bu hareketin “eylem kılavuzu”dur. Ama genel siyaset teorisine ve toplumbilimsel düflünceye de ihmal edilemeyecek katkılar getirdi. Feminist elefltirinin, çağımızın hemen bütün temel düşünce akımları ile ilgili, onların zaaflarına iflaret eden yahut onları zenginleştiren bir çift sözü var. Josephine Donovan’ın kitabı, feminist teorinin her iki yanıyla müthiş bir tanıtımını yapıyor. Feminist hareketin “birinci dalga”sından, yani 19. yüzyıl/20. yüzyıl dönümünün Aydınlanmacı Liberal Feminizm ve Kültürel Feminizm’inden, 1960’lar ardındanki “ikinci dalga”nın Radikal Feminizm’ine, Yeni Feminist Ahlâkî Bakışa uzanan tarihin kapsamlı bir değerlendirmesini buluyoruz kitapta. Feminist hareketin öncü eylemcileri, düşünürleri de mercek altına alınıyor: Sarah Grimke, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Charlotte P. Gilman, Andrea Dworkin, Carole Pateman, Catharine MacKinnon ve baflkaları… Bu tarihsel seyir içinde, feminizmin Marksizm, Freudculuk ve Varoluflçulukla bereketli alışverişi inceleniyor. Kadın eşcinselliği, kızkardeşlik kavramının politik anlamları, kadın ‘özcülüğü’ ile ilgiliki tasarımları, kısacası kadın kimliği kurgusunun değişen boyutları ele alınıyor. “Erkek kardeşlerimizden tek istediğim ayaklarını boğazlarımızdan çekmeleridir,” diyen Grimke’den, feminizmi devrimci toplumsal değişimin temeli olarak gören ’68’li kadınlara ve ’80’lerin postmodernizm ve çokkültürlülükle alakalı tartışmalarına kadar; feminizmin kendi içindeki değişimi ve çeşitlenmeleri üzerine birinci sınıf bir kaynak eser karşısındayız.

Sayfa Sayısı: 406

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe
Yayınevi: İletişim Yayıncılık