1. Anasayfa
  2. Din Kitapları

El-Medinetü’l-Fazıla Pdf indir

El-Medinetü’l-Fazıla Pdf indir
0

El-Medinetü’l-Fazıla pdf indir, İslamiyet türünde kaleme alınan El-Medinetü’l-Fazıla kitap ile ilgili özet bilgiler. El-Medinetü’l-Fazıla kitabı yazar Farabi tarafından kaleme alınmıştır. El-Medinetü’l-Fazıla kitabı 13,5 x 23,5 sayfadan oluşmakta olup 2. Hamur ile basılmıştır. 2018 ebatında olan El-Medinetü’l-Fazıla kitabın Litera tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda El-Medinetü’l-Fazıla pdf oku, El-Medinetü’l-Fazıla PDF yandex, El-Medinetü’l-Fazıla PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

El-Medinetü’l-Fazıla PDF Oku

Erdemli Şehir, tam adıyla Erdemli Şehir Halkının Görüşlerinin İlkeleri, İslam felsefesinin kurucu filozofu olan Fârâbî’nin Tanrı, evren ve insana ilişkin gözden geçirilmiş son düşüncelerini içeren bir eserdir. Bu eserin İslam’da felsefî düşüncenin çerçevesini, problem alanlarını ve ana temayüllerini tespit eden kurucu bir metin olduğunu aktarabiliriz. Dolayısıyla Erdemli Şehir Fârâbî’nin tesis ettiği şekli ile klasik İslam felsefesinin hemen hemen bütün ilgi alanlarını ifade eden son derece mühim bir kitaptır. Fârâbî bu eserinde metafizik, tabiat bilimleri ve siyaset felsefesi bağlamında, erdemli bir toplumu ayakta tutan dînî/siyasi fotoğrafların dayandığı gerçek felsefî tasavvurları vermekte, eserinin son kısımlarında ise sahte felsefelerden beslenen bozuk/batıl inançlara temas etmektedir.      

Eserde metafizikle alakalı olarak Tanrı, O’nun doğası, nitelikleri ve varlığın tabii bir zorunlulukla O’ndan taşması; tanrısal varlıklardan başlayıp maddeye kadar inen mertebeli varoluş prosesleri; kozmik akıllar, Faal Akıl ve bunların oluştaki işlevleri gibi konular ele alınır. Tabiat bilimleri bağlamında ise gök cisimleri, onların ilkeleri, hareketleri ve genelde oluştaki etkileri; cisimsel varlıkların maden, bitki, hayvan ve insan şeklinde tezahür eden oluş ve bozuluş süreçleri ve bunlarda cari olan tabii adalet gibi konulara yer verilir. Siyaset yahut insan felsefesi ile alakalı olarak da akıl ve yaşlı varlığı olarak insanın ortaya çıkışı, psikolojik kapasitesi, sosyo-politik doğası; medeni-siyasi teşekküller; yöneticiler, onların vasıfları; vahiy, din ve felsefe ilişkisi; erdemli ve erdemsiz yönetim şekilleri ve genelde mutluluk ve mutlulukla alakalı konular işlenir.