1. Anasayfa
  2. Din Kitapları

Divan Pdf indir

Divan Pdf indir
0

Divan pdf indir, Tasavvuf türünde kaleme alınan Divan kitap ile ilgili özet bilgiler. Divan kitabı yazar Hüseyin Vassaf tarafından kaleme alınmıştır. Divan kitabı Türkçe sayfadan oluşmakta olup 2012 ile basılmıştır. ebatında olan Divan kitabın Kırkambar Kitaplığı tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Divan pdf oku, Divan PDF yandex, Divan PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Divan PDF Oku

Hüseyin Vassâf Bey XX. asrın başlarında yaşayan, bize tasavvuf tarihi ve mutasavvıflarla alakalı 30’dan fazla eser bırakan bir mutasavvıftır. O, 1925 senesinde tekkeler kapandığında Kasımpaşa Uşşâkî Tekkesinin postnîşiniydi. Tekkelerin kapanması ve 1928’de harf inkılabının gerçekleşmesiyle hepsi de bir-birinden kıymetli olan eserleri ne yazık ki yeni harflere aktarılıp basılamamıştır. 1929 senesinde dünya çapından göçen Vassâf, eserleri ailesi tarafından Süleymaniye Kütüphanesi’ne devredildikten sonra araştırmacıların dikkatini çekmiş ve ilk kez Sefîne-i Evliyâ ve Gülzâr-ı Aşk’ı ile gündeme gelmişti. Merhum müellif ve-fatının 83. yıldönümünde bu sefer de en mühim eserlerinden birisi olan Dîvân’ı ile okuyucunun karşısına çıkmaktadır.

Divan belgesel şiirlerinden dolayı fevkalade mühimdir. Zira o, adı bilinen yahut bilinmeyen birden fazla kişi ve konu ile ilgili manzumeler kaleme almış, tarihler düşürmüş, adeta şiirle tarihe dipnotlar düşmüştür. Şiirlerinin büyük bir bölümünde uzak ve yakın dönem İslam mutasavvıflarını, sufî terminolojisini, adap ve erkân konularını, sosyal problemleri ele alan Vassâf’ın Tahirü’l-Mevlevî, Ahmed Remzî Dede, Mehmed Şemseddin-i Mısrî, Ali Behcet Efendi, Mehmed Alî Aynî, İbnü’l-Emîn Mahmûd Kemâl Bey, Mehmed Besîm Bey, Abdülbâkî Efendi, Hazmî Efendi, Mustafa Sâfî Efendi (vb.) gibi zatların yakın dostu olduğunu ve yazdıklarının bu zevatla doğrudan alakalı olduğunu bilmemiz, Onun önemini anlatmaya yeterli olacaktır.

Sayfa Sayısı: 624

Baskı Yılı: 2012

Dili: Türkçe
Yayınevi: Kırkambar Yayınları