1. Anasayfa
  2. Din Kitapları

Dinler Tarihi Pdf indir

Dinler Tarihi Pdf indir
0

Dinler Tarihi pdf indir, Din türünde kaleme alınan Dinler Tarihi kitap ile ilgili özet bilgiler. Dinler Tarihi kitabı yazar Şaban Kuzgun tarafından kaleme alınmıştır. Dinler Tarihi kitabı Türkçe sayfadan oluşmakta olup 2015 ile basılmıştır. ebatında olan Dinler Tarihi kitabın Bilge Kültür Sanat tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Dinler Tarihi pdf oku, Dinler Tarihi PDF yandex, Dinler Tarihi PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Dinler Tarihi PDF Oku

Din, insanlara dinamizm veren, toplumu ve insanlığı ayakta tutan yüce bir duygudur. İnsanlık tarihi incelendiğinde dünya çapında hiçbir topluluğun dinsiz yaşamadığı, her milletin bir dine ve inanca sahip olduğu görülür. Din düşüncesi, insanla birlikte doğmuştur ve insanoğlu var olduğu sürece de varlığını sürdürecektir. Nerede bir insan topluluğu varsa orada mutlaka bir inanç ve kanaat mevcuttur. Milat öncesi devirlerden bugüne hiçbir güç dini engelleyememiş, onu yok edememiştir. Aksine, onu yok etmeye çalışanlar, bir süre sonra kendileri yok olmuşlardır. Dolayısıyla din, tarih boyunca insanoğlunun en kuvvetli yanı olarak varlığını sürdürmüş, bireylerin ve toplumların yaşamını yönlendirmiştir.

Batılı araştırmacılar, bağımsız bir ilim dalı olarak Dinler Tarihinin ortaya çıkışının yeni olduğunu ileri sürmektedirler. Lakin İslâm dünyasında daha sekizinci yüzyıldan bu yana Dinler Tarihi alanında çalışmalar yapıldığını bilmekteyiz ki İbn Mukaffa, Said el-Feyyumî, İbnü’l-Kelbî, Muhammed b. el-Hüzeyl, Ebû Zeyd el-Belhî, Bâkillânî, Bağdadî, İbn Hazm, İsferâyînî, Birûnî bu isimlerden yalnızca birkaçıdır. Günümüzde Türkiye’de ise Dinler Tarihi ile alakalı olarak yazılmış bir çok eser olmakla birlikte bunların mühim bir kısmı, Batılı bilim adamlarının yazdığı tarzda hazırlanmış olan eserlerdir. Dinlerin tarif ve tasnifinde, dinlerin menşei hususunda Türkiye’de genelde Batılıların metodu takip edilmekte, çoğu zaman onların yapmış oldukları hatalar dahi olduğu gibi tekrarlanmaktadır.

Elinizdeki kitap, yukarıdaki hususlar da göz önünde bulundurularak İlâhiyat Fakültelerinin müfredat programına uygun olarak hazırlanmıştır. Dinin tarifi, mahiyeti ve lüzumu gibi konuları müteakip, ilahî dinler olarak kabul ettiğimiz İslâmiyet, Hristiyanlık, Yahudilik ve Haniflik dinlerinin dışında kalan dinler, herhangi bir tasnife tabi tutulmadan, kıtalara, milletlere ve bölgelere göre ele alıp incelenmiştir. Kitabın, öğrenciler kadar konuya meraklı olanların da faydalanabileceği bir kaynak olması dileğiyle.

Sayfa Sayısı: 200

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe
Yayınevi: Bilge Kültür Sanat