Din Kitapları

Dalaletten Kurtuluş Pdf indir

Dalaletten Kurtuluş pdf indir, Tasavvuf türünde kaleme alınan Dalaletten Kurtuluş kitap ile ilgili özet bilgiler. Dalaletten Kurtuluş kitabı yazar İmam-ı Gazali tarafından kaleme alınmıştır. Dalaletten Kurtuluş kitabı Türkçe sayfadan oluşmakta olup 2013 ile basılmıştır. ebatında olan Dalaletten Kurtuluş kitabın Onur Kitap tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda Dalaletten Kurtuluş pdf oku, Dalaletten Kurtuluş PDF yandex, Dalaletten Kurtuluş PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

Dalaletten Kurtuluş PDF Oku

Ömrünün son senelerinde yazdığı bu risalede Gazâli gençlik çağından beri hakikati nasıl araştırdığını, taklidî akıdelerden kurtulup “yakîn”hasıl etmek için ne yolda çalıştığını açıklamakta ve bedihî bilgilerden bile şüpheye düşecek derecede bu uğurda titizlik ve ifrat gösterdiğini ifade etmektedir.

Hakikati araştıranların “İlm-i Kelâm âlimleri, Bâtıniyye fırkası, Felsefeciler ve Mutasavvıflar” diye dört grupta toplandığını ve bunların teker teker sırayla tetkik ettiğini ifade eden Gazâli, bunların her birinin ayrı ayrı ele almakta ve bilhassa Felsefe ile Bâtınilerin Ta’lim mezhebi üzerinde etraflıca durarak bunları tahlil ve ağır bir tarzda tenkit etmektedir.

Tasavvuf tarikını hem kitaplardan ve ehlinden tetkik ve tahkik ederek öğrendiğini, hem de zahidane bir hayat yaşamak suretiyle nefsinde bizzat müşahade eylediğini bildiren Gazâli bu mevzuda “Yeryüzünde Nübüvvet ışığından başka aydınlanacak bir şey olmadığını”, tasavvufun, kalbi tamamiyle masivadan (Yaradandan gayri her şey) temizlemek, yalnız Allah’ı anmakla meşgul olduğunu; bundan sonraki hâli, kim ifade etmek isterse sözünde mutlaka kaçınılması olabilecek olmayan hatalar bulunacağını”, aklın idraki dışında kalan şeyleri idrak etmenin, fakat nübüvvet yolu ile olabilecek olduğunu”, “kalbin (Allah’ı tanımağa mahsus bir yer olan ruhun hakikatinin) de bir hastalığı mevcut olduğu, bu hastalığın tabibi Peygamberler olduğu, bu hastalığa karşı Peygamberler tarafından miktarları belli edilen ibadet ilâçlarının mevcut olduğu fakat bunların akıl ile idraki kaabil olmadığından onları nübüvvet nuru ile idrak eden Peygamberleri taklit etmek gerektiğini”, “aklın vazifesi bu hakikati bize bildirmek ve öylece teslim etmek olduğunu” ifade etmektedir.

“Nübüvvetin varlığında, mahiyetinde ve muktezasıyla amel etmekte halkta görülen itikat, iman zayıfalığının sebebleri” üzerinde de duran Gazâli, bunun çaresini de keza bu risalesinde göstermektedir.

İnce Kapak:

Sayfa Sayısı: 75

Baskı Yılı: 2013

e-Kitap:

Sayfa Sayısı: 77

Baskı Yılı: 2013

Dili: Türkçe
Yayınevi: Onur Kitap

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu