1. Anasayfa
  2. Pdf Kitap Arşivi

20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı Pdf indir

20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı Pdf indir
0

20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı pdf indir, Mimari türünde kaleme alınan 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı kitap ile ilgili özet bilgiler. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı kitabı yazar Doğan Hasol tarafından kaleme alınmıştır. 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı kitabı sayfadan oluşmakta olup Türkçe ile basılmıştır. ebatında olan 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı kitabın YEM Yayın tarafından yayınlanmıştır. Yazımızda 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı pdf oku, 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı PDF yandex, 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı PDF Drive gibi indirme linklerinden indirebilirsiniz.

20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı PDF Oku

20. yüzyıl dünyanın birden fazla ülkesi için olduğu gibi, Türkiye için de toplumsal, ekonomik ve siyasal alanlarda değişimler, dönüşümler; özellikle de bilim, teknoloji ve sanat yolunda atılımlar çağı olmuştur. Yaşanan bu bi hayli hızlı gelişmelerin yansıması ülkemiz mimarlığında da görülmüştür. Yeni kitabı 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı’nda Doğan Hasol, ülkemiz mimarlığının bu değişim ve gelişim sürecini, aşağıdaki başlıklar altında yer verilen 150’ye yakın mimarın 190 yapısıyla örnekleyerek kronolojik sırayla anlatıyor.

20. Yüzyıla Doğru ve 20. Yüzyıl Başı Türkiye Mimarlığı
Birinci Ulusalcı Mimarlık Akımı
Genç Cumhuriyet’in Konuğu Yabancı Mimarlar
1930’larda Çağa Uygun Anlayış: Modernlik Arayışı
1940’lar… Milli Mimari veya İkinci Ulusalcı Mimarlık
1950’ler… Modernizm/Uluslararası Üslup
1960’lar, 1970’ler… Tekdüzeliğe Karşı Arayışlar
1980-2000 Arası/Küreselleşme ve Neoliberalizm Etkileri

Doğan Hasol’un, hazırlığı seneler süren bir çalışmanın ürünü olan ve Cumhuriyet öncesi dönemi de içine alarak tüm 20. yüzyılı kapsayan kitaba ilişkin görüşleri şöyle:

“Bu kitap bir antoloji değildir. Sunulan yapılar, mimari değerlerinin bunun yanında dönemleri ve mimari anlayışları yansıtabilecek biçimde belirlenmiştir…
Ülkenin yüz yıllık mimarlık birikimini yorumlayarak gözler önüne sermeye başlamak fakat bir sayım-dökümle (envanter) olabilecekti. Bu süreç, kendi birikimimize, elimiz altındaki arşiv olanaklarına, senelerın belge ve bilgi birikimine karşın yine de kolay olmadı ve uzunca bir zamana yayıldı. Değerlendirmeyi yapılar üzerinden kronolojik bir sistemle dönemler halinde belirlemek doğru görünüyordu; ülkedeki gelişim süreçleri de buna olanak veriyordu. Lakin mimarlığı etkileyen etkenleri, ekonomik, toplumsal, siyasal süreçleri kesin dönemlere bölünmüş biçimde kalıplamak kolay olmadı. Bunlara paralel olarak yapıların mimarlık anlayışı ve tarzı için de dönemler içinde girişimler, kaymalar olması kaçınılmazdı. Üstelik mimarlıkta yatırım kararı, projelendirme süreci ve yapım evresinin, ülkemizdeki birden fazla örnekte görüldüğü gibi, arada bir uzun senelera yayılması söz konusu olabiliyordu.

Kitabın hazırlanmasına ilişkin olarak şunu hemen eklemeliyim: 1900-2000 senelerı içinde üretilmiş, örnek oluşturabilecek kıymetli yapıtların tümünün kitapta verilenlerden ibaret olmadığını, sunulanlar dışında da birden fazla örnek olabileceğini söylemekte yarar var. Verilen örnekler, kendi kişisel çabamızın bunun yanında daha çok büyük kentlerdeki kolay ulaşılabilir ve mimari yayınlarda yer almış, birçoğu ödüllü yapıtlardan derlenmiştir. Yapıların seçiminde akımlar ve dönemler ile ilgili daha kolay fikir verebilecek yapıtların seçilmesi gözetildi. Bir noktayı daha belirtmekte yarar var: Çevresiyle barışık olmayan bir çok yapı da bazı iyi mimari niteliklerine karşın, bulundukları yere ait olmadıkları gerekçesiyle seçki dışı bırakılmıştır.

Bu kitap, son haftalarda çok rastlanan, ‘Türkiye’de mimarlık var mı ki?’ söylemine karşı, varlığın ispatlanması ve belgeleme yönünden da oldukça önemli yer tutacaktır…
Kitabın, son haftalarda çok rastlanan, “Türkiye’de mimarlık var mı ki?” şeklindeki söyleme karşı, varlığın ispatlanması ve belgeleme yönünden oldukça önemli yeri bulunacağını düşünüyorum. O söylem biraz haklı, çokça haksızdır. Geçmiş birden fazla zamanda olduğu gibi, 20. yüzyılda da ülkemizde hiç şüphesiz çok iyi mimarlık ürünleri ortaya konabilmiştir. Ne var ki, öte yandan toplumumuzun eğitim, görgü ve kültür düzeyi bunları değerlendirmenin uzağındadır, öte yandan da iyi örnekler yoğun gecekondulaşma, kaçak yapılaşma ve plansızlık kargaşası içinde görünmez hale gelmiştir. Başka bir nokta da toplumda ve siyasal yöneticilerimizde, değerlendirmenin bunun yanında mimari değerleri koruma hususundaki bilinç eksikliğidir. Bilimsel yöntemlere, planlamaya ve mimarlığa inanmayan, yalnızca kendi görgü, beğeni ve detaylarının mimari yapıtları değerlendirmede ölçüt olabileceğini sanan kent ve ülke yöneticilerinin tutumları sebebiyle nice değerler yitirilmiştir. O nedenle, kitapta da emsallari görülebileceği gibi, 20. yüzyıla ilişkin bir çok yapıt ne yazık ki yıkılarak yok edilebilmiştir…”

Medya Cinsi: Ciltsiz

Sayfa Sayısı: 312

Ebat: 16×23

İlk Baskı Yılı: 2017

Hamur Tipi: Kuşe

Baskı Sayısı: 1. Basım